2020 Arizona State Sun Devils Sacks through 01/11/2021

Name Yr Pos G Sacks Sack Yards Sacks/G
1 Tyler Johnson JR DL 4 5.0 28 1.25
2 Jermayne Lole JR DL 4 1.5 10 0.38
3 Michael Matus SO DL 3 1.5 5 0.50
4 D.J. Davidson JR DL 4 1.0 7 0.25
Total 4 9.0 50 2.25
Opponents 4 6.0 43 1.50